Brukerstyrte aktiviteter

Brukerstyrte aktiviteter vil bli annonsert på vår Facebookside. Dette er aktiviteter som er initiert og arrangert av brukerne selv, og kan for eksempel være brukerkvelder der spesielle tema blir tatt opp, eller der fokuset er på å møtes for å oppleve fellesskap og gjensidig støtte.