Hvem er vi?

SMISO Møre og Romsdal er et fylkesdekkende lavterskeltilbud for ungdom og voksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deres pårørende og hjelpeapparat. Vi tilbyr også støtte og veiledning av pårørende til utsatte barn.

Hos SMISO Møre og Romsdal møter du en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med fokus på hjelp til selvhjelp og traumesensitiv omsorg.