Innomstikk og fellesaktiviteter

Innomstikk og fellesaktiviteter er et lavterskeltilbud der alle som ønsker det kan komme innom. Her kan man snakke med en av de ansatte eller møte andre i samme situasjon. Senteret kan være en arena for sosial læring der samhold og nye relasjoner kan skapes.

Innomstikk hver mandag og onsdag (kl 09-15).

På torsdager er senteret åpent for innomstikk fra kl 10–18, med fokus på fellesaktiviteter.

Dagens tur blir annonsert ukentlig på vår Facebookside, og som regel blir det også laget og spist mat i felleskap utover ettermiddagen på senteret.