Kontakt

ADRESSE:
Senter mot incest og seksuelle overgep (SMISO)
Møre og Romsdal
Moldelivegen 9
6415 Molde

TLF: 71 11 51 55 MOBNR: 97 41 55 80
E-post: smiso@smiso-mr.no
Hjemmeside: www.smiso-mr.no

ÅPNINGSTIDER FOR BESØK
Mandag og onsdag kl 09.00-15.00
Torsdag kl 10.30-18.00

ÅPNINGSTIDER FOR SAMTALER OG TELEFON
Mandag – fredag kl 09.00-15.00
Torsdag kl 09.00–18.00