Ansatte

SMISO Møre og Romsdal har en tverrfaglig sammensatt ansattgruppe. Vår faglige tilnærming er fokus på selvhjelp og traumesensitiv omsorg.

Konst.daglig leder Ann Kristin Skurtveit
aks@smiso-mr.no
Sykepleier med videreutdanning innen administrasjon og ledelse, seksuell helse og seksualitetsundervisning.  Samt MCT.
Faglig veileder Merete Nerland
merete@smiso-mr.no
Vernepleier, Snoezelen og MCT
Faglig veileder Elin Hamnes elin.hamnes@smiso-mr.no Barnevernspedagog med videreutdanning innen veiledningspedagogikk og samfunnspolitiske fag.
Faglig veileder Bente Hovde bente.hovde@smiso-mr.no Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse.
Faglig veileder   Laila Andersen Nøsen Vernepleier og Seksologisk rådgiver. Permisjon
E-post/tlf smiso@smiso-mr.no
tlf 97 41 55 80 / 71 11 51 55