Ansatte

SMISO Møre og Romsdal har en tverrfaglig sammensatt ansattgruppe. Vår faglige tilnærming er fokus på selvhjelp og traumesensitiv omsorg.

Daglig leder Svanhild Lillebostad
svanhild@smiso-mr.no
tlf 97 60 78 04
Sykepleier. Familieterapeut.
Videreutdanning: ledelse og administrasjon
Seniorveileder Ann Kristin Skurtveit
aks@smiso-mr.no
Sykepleier.
Videreutdanning: ledelse og administrasjon, MCT
Veileder Merete Nerland
merete@smiso-mr.no
Vernepleier, Snoezelen og MCT
Veileder  Elin Hamnes  Barnevernspedagog.
Veileder Laila Andersen Nøsen  Vernepleier. Seksologisk rådgiver
Veileder   Bente Hovde Sykepleier
E-post/tlf smiso@smiso-mr.no
tlf 97 41 55 80 / 71 11 51 55