Ansatte

SMISO Møre og Romsdal har en tverrfaglig sammensatt ansattgruppe. Vår faglige tilnærming er fokus på selvhjelp og traumesensitiv omsorg.

Konst.daglig leder Ann Kristin Skurtveit
aks@smiso-mr.no
Sykepleier.
Videreutdanning:Administrasjon og ledelse Seksuell helse og seksualitetsundervisning.    MCT
Veileder Merete Nerland
merete@smiso-mr.no
Vernepleier, Snoezelen og MCT
Veileder Elin Hamnes Barnevernspedagog.
Veileder  Bente Hovde  Sykepleier
(Veileder   Laila Andersen Nøsen Vernepleier. Seksologisk rådgiver) Permisjon
E-post/tlf smiso@smiso-mr.no
tlf 97 41 55 80 / 71 11 51 55