Organisasjon

Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal har eksistert siden 2002. Senterets kortnavn er Smiso MR. Vertskommune er Molde kommune.

Smiso MR er organisert som en stiftelse og styret for stiftelsen består av fem personer.

  • En representant fra vertskommunen Molde
  • En representant fra Kommunenes Sentralforbund
  • En representant som skal være en særlig fagperson/helseforetaket
  • En ansattrepresentant
  • En brukerrepresentant

Daglig leder for Smiso MR er sekretær uten stemmerett i styret.

Senteret skal være ett økonomisk spleiselag mellom kommunane i MR, Fylkeskommune, Helse MIDT og Staten ved Bufdir.

Staten finansierer inntil 80% av drifta dersom spleiselaget finansierer 20%