Hva er seksuelle overgrep?

Med seksuelle overgrep mener vi at barn, ungdommer og voksne trekkes inn i seksuelle handlinger som de ikke:

● Helt forstår
● Kan komme seg ut av
● Har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å gi sitt samtykke til

Seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den som har opplevd overgrep. SMISO graderer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

Når det gjelder begrepet seksuelle overgrep, tar vi utgangspunkt i Straffeloven fra 20.mai 2005 kapittel 26, Lovdata

Der er seksuelle overgrep delt inn i tre kategorier:

1. Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd (Strl § 298)

«Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller uanstendig atferd».

Eksempler på seksuelt krenkende atferd er blotting, seksuelt motivert kikking, verbale seksuelle tilnærmelser, visning av pornografiske filmer til mindreårige, tilnærmelser på internet ved for eksempel å kle av seg, vise frem kjønnsorganer mm. Sentralt for seksuelt krenkende atferd er at det ikke er fysisk berøring mellom partene. Det finnes en egen paragraf for slik atferd overfor barn under 16 år (Strl 305).

2. Seksuell handling (Strl § 297)

« Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det».

I motsetning til seksuelt krenkende atferd er seksuell handling noe som skjer med noen, altså at det er en direkte fysisk kontakt mellom partene. Eksempler på seksuell handling er berøring av egne eller andres kjønnsorgan og bryst utenpå og innenfor klærne. Det finnes en egen paragraf dersom den seksuelle handlingen foretas mot et barn under 16 år ( Strl § 304).

3. Seksuell omgang. Det er flere paragrafer som omfatter seksuell omgang.

Seksuell omgang omfatter samleie, både vaginalt, analt og oralt. Det kan også være samleielignende bevegelser mot blottet mage/rumpe, eller at man masturberer seg selv, den andre eller hverandre.

Nettovergrep

Nettovergrep kan omfatte både seksuelt krenkende atferd, handling og omgang, herunder også voldtekt. Hos Smiso snakker vi om å ha «overgriperen i lomma». Med det mener vi at overgriperen når som helst kan ta kontakt med barnet på blant annet mobiltelefon. Dette er eksempler på «hands-off» overgrep.