Hva er voldtekt

Straffeloven deler voldtekt inn i tre kategorier:

1. Å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. I loven defineres vold som «enhver maktanvendelse mot fornærmedes legeme som utføres med det forsett å overvinne en motstand». Eksempler på dette kan være å holde fast, ta kvelertak på eller annen fysisk vold.

Truende atferd betyr ikke bare at man blir truet med å få fysisk vondt. Truende atferd innebærer også at det blir truet med å legge ut for eksempel seksualiserte bilder på sosiale medier, true med å legge ut rykter om den andre, at man blir truet med oppsigelse og tilsvarende.

2. Har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen. Bevisstløshet er da ikke bare tilfeller hvor noen på grunn av sykdom eller ytre påvirkning har mistet bevisstheten, for eksempel ved bruk av for mye alkohol. Søvn og hypnose omfattes også. Det å være ute av stand til å motsette seg handlingen kan være hvis vedkommende har en sykdom, for eksempel lammelse eller at man utmattet (for eksempel fyllesyk der man ligger og spyr). Eksempler på slike voldtekter er festvoldtektene der den ene er bevisstløs som følge av alkohol/rus og ikke er i stand til å gi et samtykke mens handlingen pågår. Her er det ikke vold eller trusler i bildet. Et samtykke som ble gitt tidligere på kvelden, gjelder ikke når den ene parten ikke er i stand til å gi det samme samtykket når den seksuelle omgangen foregår senere på kvelden.

3. Ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Eksempler på dette kan være i situasjoner der man blir truet til å ha seksuell omgang med seg selv eller med en annen enn overgriper. Å true en person via internett til å ha seksuell omgang med seg selv eller for eksempel en venninne, vil per definisjon være voldtekt selv om overgriper ikke er i direkte fysisk kontakt med den/de involverte.

Det finnes flere paragrafer som omhandler voldtekt. Når det gjelder voldtekt av barn er det ikke et krav om vold og trusler under handlingen.