Grooming

Grooming er den prosessen der en overgriper bygger opp et tillitsforhold til et barn i den hensikt å utnytte barnet seksuelt. Groomingprosessen foregår ofte ved at overgriperen velger seg ut et barn og over tid bygger opp et tillitsforhold både til barnet og nettverket. Det foregår en økende grad av hemmeligholdelse av forholdet mellom overgriper og barnet ved bruk av trusler, alminneliggjøring og legalisering av overgrep. I groomingprosessen vil overgriper overføre ansvaret for overgrepene over på barnet slik at barnet føler på skyld og skam. Dette fører til en stor forvirring for barnet da omsorg og overgrep ofte går hånd i hånd. Mange barn mangler også ord og forståelse for hva som egentlig skjer. Det blir derfor lite nyttig å snakke om gode og dårlige berøringer. Barn kan kjenne at det gjør godt i kroppen under overgrepene, noe som styrker følelsen av skyld og skam.

Groomingparagrafen i Straffelovens § 306 omhandler prosessen rundt det å få kontakt med et barn og avtale tid og sted for møte med den hensikt å utføre et seksuelt overgrep mot barnet, men uten at overgrepet har funnet sted.