Omfang

(Nova nr 20/2007):

  • Hver 5. jente og hver 10. gutt utsettes for en eller annen form for seksuelle overgrep før fylte 18 år.

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) 2014:

  • En av ti kvinner opplever voldtekt i løpet av livet. Halvparten av disse blir voldtatt før fylte 18 år. Aldersgruppene med høyest risiko er 13–15 åringene og 16–17 åringene. En tredjedel av kvinnene som ble voldtatt før fylte 18 år, har også opplevd voldtekt i voksen alder.
  • 10,2 % av kvinner og 3,5 % av menn har opplevd seksuell kontakt før fylte 13 år (beføling, sett porno, chatting mm).
  • 4,0 % kvinner og 1,5 % menn har opplevd seksuell omgang før fylte 13 år (forsøkt eller gjennomført inntrengning i skjeden, oralsex eller analsex). Gjennomsnittsalder er åtte år.

Det er en stor sammenheng mellom opplevd vold og seksuelle overgrep i barndommen og opplevd vold og seksuelle overgrep som voksen.

Lisa-undersøkelsen («Longitudinal Investigation of Sexual Abuse» , UiB, 2009 – )

  • Overgriper er som regel noen den utsatte har et tillitsforhold til fra før eller er avhengig av.
  • Majoriteten av respondentene oppgir at de har vært mellom 4–6 år gamle ved første overgrep.
  • I gjennomsnitt har det tatt 17 år før man forteller om opplevde overgrep.

Barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksualisert adferd

(Bjørn 2003:2004):

En tredjedel av barn og ungdommer utsettes av en annen ungdom/eldre barn. Et stort antall av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første overgrep i barndommen eller ungdomsårene

Voldtektssituasjonen i Norge 2015, Politiet, Kripos):

Andelen festrelaterte voldtekter utgjorde 39% av alle anmeldte voldtekter til politiet i 2015. Både den utsatte og overgriper er jevngamle og et høyt alkoholinntak preger mange av voldtektsanmeldelsene (

I rapporten «Seksuelle overgrep mot barn under 14 år» fra Kripos (august 2016), kommer det frem at majoriteten av overgriperne er under 20 år når overgrepet skjer. Majoriteten av de utsatte er i alderen 10–14 år. En tredjedel er i alderen 5–9 år.

Seksuelle overgrep kan ramme ALLE typer BARN OG UNGDOM.

Det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep og mange saker som anmeldes til politiet, ender aldri opp i retten.