Samtykke

Samtykke er et sentralt begrep i seksuelle overgrep. Samtykkekompetanse innebærer at man har de mentale og intellektuelle ferdigheter som trengs for å inngå avtaler. For at et samtykke skal være gyldig, må det være basert på en forståelse av egen situasjon og hva samtykket gjelder, inkludert å ha oversikt over konsekvenser av handlingene som man samtykker i. Det skal også gis frivillig, uten noen form for press eller lokking, og personen skal ha anledning til å overveie sitt samtykke grundig. Personen skal også vite at det er mulig å trekke tilbake et samtykke, og skal kunne gjøre dette på eget initiativ (Eggen mfl, 2014).

I rapporten «Den som er med på leken…» av Redd barna ( 2015) blir begrepet «entusiastisk samtykke» brukt. «Entusiastisk samtykke trenger ikke være uttalt, men bør være tydelig gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Det holder ikke bare med samtykke. Et motvillig samtykke etter mye «masing» er ikke entusiastisk (…) entusiastisk samtykke gjør sex til en tryggere, morsommere, bedre opplevelse for begge parter. Entusiastisk samtykke fjerner all tvil om at man kan ha tråkket over noens grenser» (side 27).