Senvirkninger

( FMSO: Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep, Sætre 1997)

Etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep vil alle kunne oppleve en eller flere reaksjoner. Dette er normale reaksjoner som oppstår fordi en har blitt utsatt for et traume. Disse reaksjonene kan avta med tiden, men for enkelte kan de bli vedvarende.

Vi kan ikke skille mellom alvorlige og mindre alvorlige overgrep utelukkende ut fra handling; det må også tas hensyn til relasjon mellom overgriper og den utsatte, antall krenkelser og krenkere, alder osv. Det er et komplisert bilde der skadevirkninger er avhengig av langt flere forhold enn den faktiske handling barnet har vært utsatt for (Sætre, 1997).

Hvilke senvirkninger en person får, og omfang av disse avhenger av mange faktorer, som blant annet:

 • Alder ved overgrepstidspunkt.
 • Overgrepets utstrekning i tid.
 • Tidligere erfaringer.
 • Familieforhold generelt.
 • Hvem er overgriper og hvor mange overgripere.
 • Bruk av vold/trusler.
 • Overgrepets art.
 • Omfang hjelp og støtte i forbindelse med avdekking.

Noen vanlige senvirkninger er:

 • Følelse av skyld og skam
 • Negativt selvbilde
 • Sviktende tillit til andre
 • Isolasjon.
 • Seksuelle problemer.
 • Kontrollbehov.
 • Problemer med opplevelse av egen kjønnsrolle.
 • Smertetilstander.
 • Psykosomatiske tilstander.
 • Angst (fobier, pusteproblemer, kvalme, redsel for å gå til lege/tannlege).
 • Problemer med nærhet.
 • Selvskading.
 • Depresjon.
 • Problemer med mat/spiseforstyrrelser.
 • Hallusinasjoner.
 • Søvnvansker.
 • Følelse av å være skitten, ekkel, ødelagt.
 • Bagatellisering av overgrep.
 • Problemer med å sette grenser.
 • Selvdestruktiv atferd.
 • Suicidalitet.
 • Ønske om å forsvinne.
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).
 • Dissosiative lidelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Reaksjoner etter overgrep er normale reaksjoner etter unormale hendelser!