Faggrupper

Sentret har som et av sine mål å forebygge seksuelle overgrep gjennom undervisning og annet opplysningsarbeid i samfunnet (www.fmso.no).

SMISO Møre og Romsdal driver utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet i fylket til blant annet faggrupper som lærere i barne- og ungdomsskole, videregående skole, høyskole, barnehage- og SFO-ansatte, psykisk helsevern, idrettslag og flyktningehelsetjenester. Sentret tilbyr også råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet.

Våre faglige veiledere tilbyr gratis undervisning med fokus på økt kunnskap om seksuelle overgrep og vold, handlingskompetanse ved bekymring/avdekking, samtaleverktøy i samtaler med barn og veiledning i traumesensitiv omsorg.