Faglig veiledning og fagdager

Fagpersoner/instanser som ønsker komme i kontakt med oss for veiledning generelt eller i enkeltsaker, er velkommen til å kontakt med oss. Vi minner om at ved bekymring for enkeltbarn gjelder vår meldeplikt til barnevern/politi.

SMISO MR vil annonsere kommende fagdager på vår Facebookside.