Gratis foredrag/undervisning til faggrupper

Vi tilbyr undervisning med fokus på økt kunnskap om seksuelle overgrep og vold, å gi handlingskompetanse ved bekymring/avdekking, samtaleverktøy i samtaler med barn og veiledning i traumesensitiv omsorg.

SMISO MR har blant annet egne undervisningsopplegg for barnehageansatte, ansatte i skole og SFO, psykisk helsevern, idrettslag m.m.

  • Vi tilpasser undervisningsopplegget til å gjelde den aktuelle yrkesgruppe/ forespørsel.

Eksempel på tidligere samarbeid:

SMISO underviste barnehageansatte i Molde kommune, 2016.

SMISO i samarbeid med MFK Bredde, 2016.