Undervisning i 8. trinn og avgangselever i videregående skole

SMISO Møre og Romsdal tilbyr gratis undervisning til elever i 8. trinn og til avgangselever i videregående skole.

Fokuset i undervisningen er :

  • Seksualitet
  • Egne og andres grenser
  • Seksuelle overgrep
  • Handlingskompetanse: Hvem kan hjelpe?

Statistisk sett vil hver 5. jente og hver 10. gutt opplevd en form for seksuelle overgrep før fylte 18 år (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).  Blant elever i 9. klasse som har svart på våre evalueringsskjema fra 2013–2017 svarte 70% at de ikke hadde fått informasjon/undervisning om seksuelle overgrep tidligere.

SMISO mener informasjon om hva seksuelle overgrep er og hvor de kan henvende seg for å få hjelp, kan bidra til å forebygge og avdekke overgrep.

Linker:
Russen passer på (rbnett 15.04.2016)
– «Sammen mot voldtekt» var en suksess (rbnett 08.06.2016)
– Ett nei er et nei (rbnett 20.04.2015)