Pårørende

Som nærstående kan det være vanskelig å vite hva en bør og ikke bør gjøre i situasjoner som omhandler seksuelle overgrep.  Pårørende/nærstående kan ta kontakt med oss for veiledning.