Informasjon til foreldre

Å være foreldre kan være utfordrende. Å være foreldre til et barn som har opplevd overgrep kan være mer utfordrende.

Spørsmål som ofte dukker opp:

  • Hvem skal vi kontakte for å få hjelp?
  • Hvordan kan jeg best støtte mitt barn fremover?
  • Hvorfor fortalte ikke mitt barn noe?
  • Hvorfor så vi ikke?

Aktuelle spørsmål kan også handle om hvilken hjelp som er tilgjengelig og hva som skjer ved anmeldelse. På senteret vet vi mye om barn som har har opplevd overgrep.

Smiso Møre og Romsdal tilbyr ene-, familie- og parsamtaler til foresatte til barn og ungdommer som har opplevd overgrep (Se mer under «Enesamtaler»).

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning/samtale.