Informasjon til partnere

Det å ha en partner som har opplevd overgrep kan for mange by på utfordringer i enkelte situasjoner eller faser i livet.

I alle forhold er det å kommunisere, føle seg sett, forstått og bekreftet sentralt. Det å skaffe seg informasjon om vanlige reaksjoner og senvirkninger etter overgrep vil kunne gjøre det lettere for deg å forstå din partners følelser og reaksjoner. Det vil også kunne gi deg selv en større forståelse av dine egne tanker og følelser. (Les mer under «Senskader»).

SMISO Møre og Romsdal tilbyr enesamtale eller samtale sammen med din partner.